Favara

En contra de l’augment dels sous polítics
12/07/2019
El PSPV de Favara va votar en contra de l’augment dels salaris assignats als cinc regidors de Compromís.

El grup Socialista de Favara va votar en contra de la majoria dels punts de l’ordre del dia de la sessió Extraordinària del dia 28 de juny.
Un dels punts de l’ordre del dia era l’assignació dels salaris dels regidors i de les retribucions per assistències a plenaris i comissions informatives. Pel que respecta a les assistències l’augment arriba a un 180% en el cas de les assistències a plenaris a més també amb un 180% l’assistència a la Comissió especial de comptes.
En el cas de les retribucions dels membres de l’equip de govern l’augment ha sigut del 33%respecte als que ja estaven cobrant. No té res a veure amb l’augment del 2,50% en les retribucions dels Empleats Públics per al 2019.
Amb una retribució de 437,50€ i amb una dedicació de 8h setmanals aprovats en setembre de 2018, passen a cobrar en l’actualitat 878,53€ amb una dedicació de 12h setmanals.
El grup socialista considera desproporcionat l’augment en els salaris i assistències a reunions i plens en que el cost polític augmenta considerablement. Dels 40.000€ anuals consignats en l’actual pressupost per a retribucions d’Órgans de Govern passarien a ser uns 70.000€ anuals incloent la Seguretat Social.
A més el grup socialista considera que aquesta manera de governar, de gestionar l’Ajuntament de Favara no és la que demana el poble. Considerem que la figura de l’Alcaldia ha d’estar a jornada completa amb un sou raonable per a atendre les gestions pròpies de l’ajuntament d’una manera eficient.
Grup Municipal PSPV-PSOE