Política Cullera

Major advertix que Cullera podria perdre competències impròpies per la ruïna econòmica municipal
Major advertix que Cullera podria perdre competències impròpies per la ruïna econòmica municipal
15/04/2014
El consistori podria vore's obligat a deixar de prestar servicis com la residència d'ancians, l'escola d'adults i les polítiques en matèria d'ocupació i turisme El líder socialista ha sol·licitat una Junta de Portaveus monogràfica perquè s'aclarisca la situació de forma urgent

El líder de l'oposició cullerenca, Jordi Mayor, ha posat de relleu la greu situació a la qual s'enfronta el municipi després de l'aprovació de la recent Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local (LRSAL), en virtut de la qual les entitats locals solament podran exercir les denominades competències impròpies -servicis socials, educació, foment de l'ocupació, etc.- per delegació quan açò no supose un perjudici a les arques municipals i no s'incórrega en un supòsit d'execució simultània del mateix servici públic amb un altre organisme públic.
En eixe sentit, el líder socialista ha assenyalat que a tenor de la Reforma Local, i donada la situació de ruïna econòmica de Cullera amb el consistori sense estabilitat pressupostària i immers en un pla d'ajust econòmic, «és més que probable que l'ajuntament perda la potestat per a la prestació de diversos servicis a molt curt termini, els quals passarien a ser exercits o bé per la Diputació o per la Generalitat».
La mateixa llei no preveu un règim transitori per al traspàs de competències, però establix una moratòria fins a 2015 en algunes d'elles, com els servicis socials. Mayor s'ha preguntat què passarà després i ha alertat que el consistori cullerenc podria deixar de prestar servicis com la residència d'ancians, l'escola d'adults, l'escoleta infantil i, a més, es voria impossibilitat per a dur a terme polítiques de foment de l'ocupació o de la indústria turística.
Aclariment urgent
Per a aclarir la situació, el líder dels Socialistes de Cullera ha demanat la convocatòria d'una Junta de Portaveus monogràfica amb caràcter urgent. «És necessari prendre cartes en l'assumpte, aclarir la situació i que es demanen els informes corresponents perquè estem davant una de les més catastròfiques conseqüències de la mala situació econòmica de l'ajuntament: la pèrdua de l'autonomia municipal i de la potestat per a prestar servicis de l'ajuntament, amb el consegüent minvament en la qualitat dels mateixos i el perjudici directe al ciutadà. Açò serà una intervenció en tota regla, pitjor que la de Grècia».
Mayor tem que amb la nova llei i la nefasta situació econòmica municipal «l'Ajuntament de Cullera no puga fer pràcticament gens durant els pròxims anys, almenys mentre no canvie la llei o s'aconseguisca eixir del pla d'ajust, amb la qual cosa estaríem condemnats a una travessia en el desert i a dependre exclusivament de la bona voluntat d'altres Administracions superiors».
«Podem trobar-nos davant el cas que el govern municipal, paradoxalment, no puga governar, i l'alcalde servisca per a poc més que per a anar a les processons», ha avisat. Jordi Mayor ha culpat d'esta situació no solament a la reforma local impulsada pel PP, amb l'oposició de la pràctica totalitat de la resta de formacions polítiques de l'Estat, sinó també a la «negligent gestió que Sanjuán ha fet dels diners de tots els cullerencs, que ara anem a pagar amb sang, suor i llàgrimes».
Preocupació pagament de les nòmines
Així mateix, Mayor ha manifestat la seua profunda preocupació pels advertiments llançats ahir pel sindicat UGT, en les quals va assenyalar que hi ha ajuntaments de la Ribera Baixa immersos en un pla d'ajust -actualment Cullera entre ells- que podrien no poder pagar les nòmines dels seus empleats a partir d'este estiu, la qual cosa podria obligar a l'acomiadament de molts d'ells.
Per a Mayor, «si no es prenen mesures urgents en el consistori cullerenc, el pitjor pot estar per vindre» i ha recordat que els Socialistes de Cullera han reclamat insistentment al govern municipal del PP que prenga cartes en l'assumpte i actue sense dilació.