Política Cullera

Mayor proposa renegociar el deute municipal de Cullera per evitar noves retallades
Mayor proposa renegociar el deute municipal de Cullera per evitar noves retallades
15/04/2014
Cinc mesures urgents per salvar Cullera El líder de l'oposició aposta per reduir els sous dels polítics i el nombre d'assessors, a més de minimitzar la despesa corrent amb plans de racionalització


Davant la greu situació dels comptes municipals de Cullera, el líder de l'oposició, Jordi Mayor, ha proposat cinc mesures urgents que el consistori hauria d'adoptar per començar a redreçar el rumb i evitar que el municipi seguisca caent en un pou sense fons, el que comportarà noves retallades per als ciutadans i compromet l'autonomia municipal, és a dir, aboca a què en un futur immediat l'ajuntament no estiga autoritzat per a prestar diverses competències impròpies, com ara en educació o treball.
Mayor considera que resulta imprescindible que l'Ajuntament de Cullera renegocie el seu deute inassumible, actualment xifrat en 45,4 milions d'euros. En eixe sentit, ha assenyalat que “altres municipis, com ara Gandia, ja han començat a fer-ho amb el Ministeri d'Hisenda i el nostre, si vol mantindre les prestacions actuals i millorar-les, no pot de cap de les maneres assumir els pagaments als bancs en les condicions establertes”.
A més a més, el portaveu dels Socialistes de Cullera ha recordat el recent informe de la Intervenció municipal en el qual s'advertix del risc de col·lapse financer de l'ajuntament per la mancança de recursos per fer front al pagament als bancs i alerta que si no s'elabora un nou pressupost per a 2014 o es realitzen modificacions sobre els comptes actualment prorrogats del 2013, el consistori no podrà liquidar enguany a les entitats financeres un milió d'euros dels préstecs que té compromesos.
Baixar els sous dels polítics
Per altra banda, Jordi Mayor ha subratllat que “cal retallar les retribucions -els sous- dels òrgans de govern i el nombre d'assessors. Esta mesura, per si mateixa, representarà un xicotet estalvi i no resoldria el gegantesc forat econòmic que deixa el PP de Sanjuán a l'ajuntament, però és de justícia i ajudarà a fer que els ciutadans recobren la confiança en els seus representants públics, que no poden ser ni uns malbaratadors ni uns privilegiats”. Per al líder socialista, “la classe política és la primera que ha de donar exemple i adaptar-se a les circumstàncies”. 
Tanmateix, cal implementar un pla per a reduir al mínim la despesa corrent. Existixen diverses fórmules aplicades per molts ajuntaments durant estos anys de crisi que a Cullera no s'han posat en funcionament i ni tan sols s'han plantejat. L'aposta, per exemple, per l'Administració electrònica, no sols facilita al ciutadà les gestions sinó que ha estalviat centenars de milers d'euros als ens locals. A Alzira es calcula un estalvi d'1 milió d'euros a consistori i ciutadans. Eixe seria un dels camins a mamprendre.
Com a quarta mesura, Mayor defensa la creació d'una central de compres que optimitze les despeses i necessitats de totes les regidories, unificant totes les compres i estalviant en aconseguir uns preus més baixos. Esta és una mesura senzilla, sense cost i que, com s'ha demostrat a altres organismes, pot generar un estalvi important.
Auditoria irrenunciable
Per últim, Mayor ha afirmat que “pensem que una de les mesures irrenunciables és la realització d'una auditoria que determine el deute concret. La mancança de transparència de l'actual govern municipal ha impedit al llarg dels darrers anys conéixer quina és la vertadera realitat dels comptes. El futur govern socialista de Cullera realitzarà una auditoria exhaustiva de quina és la situació i farà un diagnòstic precís de la realitat econòmica del municipi, el que permetrà l'adopció de mesures més eficaces i concretes, a més de determinar les responsabilitats de la situació actual”.
PSPV-PSOE