Política Cullera

Declaració de l’Estany de Cullera com a Paratge Natural Municipal
Declaració de l’Estany de Cullera com a Paratge Natural Municipal
16/04/2018
Des de l'Ajuntament de Cullera s'està treballant en l'adequació i millora d'un dels llocs més emblemàtics del municipi com és l'entorn de l'Estany de Cullera. Per a açò la Regidoria de Medi Ambient ha encarregat a Interpreta Natura l'estudi de les principals necessitats i potencialitats que té aquest espai a través de la realització d'un procés participatiu amb els principals col·lectius vinculats a aquest espai. Amb l’estudi es realitzarà un anàlisis detallat de la situació actual, a més de definir i prioritzar les principals actuacions a abordar en els pròxims anys, i culminarà amb la redacció d'una Memòria Justificativa que permeta iniciar, posteriorment, la tramitació del procediment de declaració de L'Estany Gran de Cullera com a Paratge Natural Municipal. Figura jurídica aquesta que ve tipificada en la Llei 11/1994, de 27 de desembre de la Generalitat Valenciana, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana.

Des de la Regidoria de Medi Ambient, volem destacar que la figura de Paratge Natural Municipal presenta com a singularitat, a diferència de la resta de zones mediambientalment protegides, que la iniciativa per a la declaració de l'espai protegit part de les entitats locals i que, una vegada declarat pel Consell, la seua posterior gestió correspon al propi municipi, tractant-se per tant d'un espai molt més pròxim als ciutadans. Actualment la Comunitat Valenciana compta amb la destacable xifra de 75 Paratges Naturals Municipals, repartits per tot el territori valencià, destacant algun molt pròxim al nostre municipi com el PNM de la Murta i la Casella, a Alzira.
L'entorn de L'Estany Gran de Cullera reuneix uns valors naturals i sobretot culturals de gran importància per al municipi, amb un impressionant patrimoni cultural lligat a la pesca tradicional a més d'un paisatge de gran arrelament i singularitat, no solament per al municipi de Cullera sinó per a la província de València i resta de la Comunitat.
En aquest sentit el regidor de Medi Ambient, Hugo Font, ha assenyalat que «amb la declaració de paratge natural el que es pretén és que hi haja una sinergia entre el medi natural i els usos tradicionals que es realitzen a l’Estany, regulant la seua activitat per a que puguem gaudir d’aquest paratge i al mateix temps el preservem mediambientalment. No es tracta de prohibir que hi haja activitat humana en l’Estany, sinó que activitats com la pesca tradicional, l'educació ambiental, el senderisme, la fotografia o la interpretació del patrimoni, siguen practicades de forma respectuosa amb la conservació de la fauna i flora que pobla aquests espais, i que aquestes practiques siguen una de les vies per a conservar un espai que compta amb importants atractius naturals, paisatgístics i etnològics, que poden contribuir amb l'economia local, però que sobretot convertir-se en l'escenari ideal perquè veïns, escolars i públic en general puguen gaudir d'aquest paratge únic.»
Per a qualsevol dubte o aclariment que poguera sorgir poden posar-se en contacte amb l'Ajuntament de Cullera a través del correu electrònic: mediambient@cullera.es, o si desitja informar-se sobre la figura de Paratge Natural Municipal pot fer-ho a través de la web municipal www.cullera.es